ማህበር ኣቡነ ሰላማ ከግዜ ወደ ግዜ ህላውነቱን ኣስመሰከረ

         ማህበር ኣቡነ ሰላም ከሳቴ ብርሃን በታሪክ እንደሚታወቀው ከሚመሰረት ኣስይዞ ኣስካሁን ተፈታኝ ማህበር መሆኑን ታሪክ ማህበር ኣቡነ ሰላማ ተዘግቦ ይገኛል ።    

ዶክሜንት ማህበር ኣቡነ ሰላማ እንድሚገልጠው ለዚህ ማህበር ፈተና የሚያበዙበት በውጭ ኣንድ ኣንድ የቤተክርስትያን ኣገልጋዮች ነን ባዮች ግን ድብቅ መጥፎ ስራ ያላቸው ፣መናፍቃን፣ኣንድ ኣንድ ማህበሮች በዘረኝነትና በወገንነት የተጠቁ ፣እንዲሁም የፖለቲካ ሰዎች ሲሆኑ ፡ምክንያታቸው ደግሞ እናዛ ኣገልጋዮች በድብቅ የሰይጣን ስራ እንደ ደበተራ የመሳሰሉ ስራዎች የሚሰሩ ኮሆኑ  ማህበሩ ( ኣቡነ ሰላማ )ስለምያጋልጣቸው ወይም ስለ ማይቀበላቸው፣መናፍቃን ማህበረ ኣቡነ ሰላማ ጸረ መናፍቃን ስለሆነ ። የፖለቲካ ሰዎች ደግሞ የበዛ የማህበሩ ኣባል ወጣት በመሆኑ ከእግዚኣብሄር ኣገልጋይ የፖለቲካ ኣገልጋይ የማድረግ ህልም ስላላቸው ነው።

         በውስጥ በማህበሩ ሁኖ ፈተና የምያመጡት ደግሞ የዘረኝነት ባህርያቸው ያልጠፋላቸው፣ለስማቸው የሚቆሙ፣ ተርፍ የሚፈለጉ ወይም የግንዘብ ፍቅር ያላቸው ነው።

   በእንድዚህ እያለ መሰራቷን ጌታችንን መድሃኒታችን እየሱሱ ክርስቶስን ኣድራጋ የምትጓዝ ማህበር ኣቡነ ሰላማ ፈተና እንኳን ቢበዛ በእግዚኣብሄር ስልጣን በድንግል ማርያም ኣማላጅነት በኣባ ሰላማ ቃል ኪዳን እሳካሁን ፈተናዉን እያለፈች ህላውነቷን እያረጋገጠች ትገኛለች ፣

ኣሁንም ባለፈው ሳምንት እራሳቸዉን ኣመሳሰልው በማህበሩ ወስጥ ሲያገለሉ የቆዩ ኣባሎች የዘረኘነትና የስልጣን ጥማቸዉን ለማርካት በውስጥ በሴራ ማህበር ለማፍረስ ከሚንቀሳቀሱ ሌሎች ቡድኖች ጋር ሲንቀሳቀሱ ቆይተው ባለፈው ሳምንት ግን ግዜው ደርሶዋል ብለው ብኣደባባይ ኣውጥተው ማህበሩን ለመከፋፈል ያደረጉት ሙከራ እራሳቸው በቻ ሰልባ ሁነዋል ።ስለዚ ጉዳይ ባደርጉት የማህበሩ ጠቅላላ ሰብሰባ ሁሉ ኣባል ለክ ቆፎው ይትነካ ንብ በመምሰል ድምጻቸዉን ኣስመተዋል በዛ ሰብሰባ እንደተገመገመው ማህበር ኣቡነ ሰላማ ከጌዜ ወድግዜ እየበለጸገና ፍቅሩን እያዳበረ እንጂ በሚመጣ ፈተና ሁሉ ተደናግጦ ቁልፉን የሚፈታ እዳልሆነ ኣረጋገጦዋል።በዚ ሙከራ ያልተሳካላቸው ወገኖች ኣሁንም እንደሌሎች በኣሉባልታ ወሬ ማህበሩ ፈረሰ ተበተን እያሉ የሰውን ጭንቅላት እያዞሩ እንዲሁም ሰኔ ጎልጎልታንና የቅዱስ ሚካኤልን ድርሳን ከኣንገታቸው እያወጡ በማቃጠል መናፍቅነታቸዉን ስለኣረጋገጡ ማህበር ኣቡነ ሰላማ ብሙሉ ድምጽ ኣሰናብቶቾዋል  ፡በዚ ኣጋጣሚ ማህበር ኣቡነ ሰላማ እንዃን ሊፈርስ ከነበራው በበለጠ ፍቅሩን እና ኣገልግሎቱን ኣሳድሶ፡በጣም ኣስደናቂ በሆነ እደግት እየቀጠለ መሆኑን እናረጋግጣለን።

በዚህ ምክንያት ኣባታችን መምህራችን ኣባ ሳሙኤል (ከ ያዕቆብ 1፡12)መርኩስ ኣድርገው በሰጡት ትምህርት እግዚኣብሄር ለጠላታችን እዲፈተነን የፍቅድለት ይሆናል እንዲበተነን ግን በፍጹም ፣እንድያዉም ፈተና ከሌለ ጸጋ ስሌለ ፈተናን በኣኮቴት መቀበል እንዳለብን ገለጡ ።